Miks valida pelletiküte?

Pelletiküte on taskukohane, taastuv ja CO₂ neutraalne kütteliik. Pelletite geniaalsus seisneb selles, et nende tootmine on tark lahendus puidutööstuses tekkivate jääkproduktide kasutamiseks. Tänasel päeval köetakse pelletitega miljoneid katlaid ja kaminaid, mis annavad sooja eramajapidamistes. Tänu suurepärasele hinna ja toodetava energia suhtele, on pelletid tõusnud peamiseks alternatiiviks kõikidele enimlevinud kütuseliikidele, kaasaarvatud gaasile. Lisaks on pelletite põlemisel eralduv CO₂ hulk võrdne puu kasvamisel neeldunud CO₂ hulgaga. Sama kogus süsihappegaasi eralduks ka puidu loomulikul lagunemisel. Seega on pelletiküte CO₂ neutraalne ega tekita kasvuhoone efekti ega kliimasoojenemist.

Kasud: Kõrge kvaliteediga pelletid aitavad säästa. Need toodavad rohkem kuumust ja vähem tuhka, mis tähendab, et väheneb küttevajadus.

  • Pelletite tootmiseks ja turustamiseks kulub väga vähe energiat. Selleks, et pakitud pelletid koduni jõuaksid, kulub 2,7% lõplikust energiakulust. Gaasil on see arv 10% ja kütteõli puhul 12%.
  • Pelletite kasutamist on kerge planeerida. Tänu nende suurele tihedusele ja kõrgele kütteväärtusele, on pelleteid kerge hoiustada. Lisaks mahub kütteseadme punkrisse piisav varu pelleteid mitmeteks päevadeks.
  • Pelleteid on mugavad kasutada ja kerge transportida. Pelleteid on kerge hoiustada, sest kottidesse pakituna võib hoida neid peaaegu kõikjal. Suurtesse kottidesse pakituna on neid lihtne transportida ja praktiline kasutada.
  • Pelletid on alati saadaval. Pelleteid toodetakse taastuvast materjalist, mida leidub alati ja kõikjal.
  • Pelletid ei tooda prahti. Pelletid ei tooda rämpsu, sest nende tootmisel ei kasutata mingeid kemikaale ja seega ei teki ka keemilisi jääkprodukte. Vastupidi, pelletid ise on toodetud puidutööstuse jääkproduktist saepurust.
  • Pelletiküte ei tekita ebameeldivaid lõhnasid: Tänu oma kõrgele tihedusele ja väiksele niiskussisaldusele põlevad pelletid peaaegu täielikult. Seeläbi tekib tuhka ja tahma minimaalselt.

Peamised valearusaamad seoses pelletitega

Järgnevalt lükkame ümber mõned laialtlevinud müüdid seoses pelletiküttega. Pelletite lai levik on viimastel aastatel tõstatanud palju erinevaid müüte, mis ei pea tegelikkuses paika.

Pelletite tüüpi ja kvaliteeti ei ole võimalik värvi järgi eristada

Pelletite värvi ja kvaliteedi vahel ei ole kindlat seost. Olenevalt tootmises kasutatavate masinate seadistusest võib samast saepurust toota erineva värviga pelleteid. Tihti arvatakse heledama värviga pelletid olema kuusest, aga tegelikult on värvi järgi puuliigi määramine väga ebatõenäoline.

Kuusest toodetud pelletid on parimad

On palju faktoreid, mis mõjutavad puidu liigi ja pelleti kvaliteedi omavahelist suhet. Alati on kasulik tähelepanelikult lugeda pakendil leiduvat informatsiooni. Faktorid, nagu kasutusel olev kütteseade ja isiklikud eelistused, võivad valikut mõjutada. Üldiselt rääkides on täielikult okaspuust toodetud pelletid parim valik.

Pelletid ei muutu läikivaks tänu kasutatavatele kemikaalidele

Pelletite läikiva pealispinna taga on täiesti naturaalne põhjus. Pelletid sisaldavad okaspuudest tulevat vaiku, mis seob saepuru ja rõhu all töödeldes muutub see läikivaks.

Pelletid pole tervisele kahjulikud

On oluline teha kindlaks, et toormaterjal ei sisaldaks keemilisi lisandeid nagu näiteks lakk, värv või liim, mis võivad põlemisel mürgiseid gaase eritada. Ainult välimuse põhjal on raske materjalide koostist kindlaks teha, seega tuleks alati valida tuntud bränd ja usaldusväärne edasimüüja.

Pelletite pikkus ei tee kütteseadmele liiga

Pelletite õige pikkus on vahemikus 1-4cm. Mis võib ahjule liiga teha, on pelletisordi pidev muutmine. Iga vahetuskorraga on oluline muuta ahju automaatseadistust. Kui seda ei tehta, siis võib see kütteseadet kahjustada.