Vana küttekolde asendamine

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

TAOTLUSTE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD – Väikeelamute kütteseadmete uuendamise taotlusvoor avatakse 15.02.2024 kell 09.00.

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu …