Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise taotlusvoor avatakse taas lähikuudel.

Suurema õhusaastega piirkondades avaneb inimestel juba lähikuudel uus võimalus oma vana küttekolle riigi toel välja vahetada või uuendada. Nii saab Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutuse ( Kredex) toetust küsida näiteks vana ahju asemele uue, vähem saastava ahju ehitamiseks või selle soojuspumbaga asendamiseks, aga ka vana katla uue katla või soojuspumbaga asendamiseks. Toetust saab ka oma elamise kaugküttega liitmiseks.

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada olemasolevat tahkel kütusel põhinevat kütteseadet, mille tulemusena paraneb elamu küttesüsteemi tuleohutus ning energiaefektiivsus.

Toetus on mõeldud tiheasustuspiirkondades väikeelamutele, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud, kes on elamu omanikud või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus ning kelle majapidamine asub toetuse andmise tingimustes määratud tiheasustuspiirkonnas.

Olulised tingimused

 • Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel, kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari ning ehitisregistrisse peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aastaarv.
 • Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahkekütus.
 • Toetuse saamiseks peab ridaelamu, kahe korteriga elamu või kaksikelamu sektsioonil olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.
 • Toetust saab elamu, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu.
 • Taotlusi saab hakata esitama KredExi e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetust saab küsida, kui …

 • … elamus on vana ahi. Toetuse abil on võimalik ehitada uus ahi, paigaldada uus katel, õhk-vesi-soojuspump, maasoojuspump või liituda kaugküttega.
 • … elamus on vana katel. Toetuse abil on võimalik paigaldada uus katel, õhk-vesi-soojuspump, maasoojuspump või liituda kaugküttega.
 • Toetusmeetme kogueelarve on 18,5 miljonit eurot, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning taotlemine toimub jooksvalt eelarve ammendumiseni. Selle summa abil on plaanis uuendada kuni 1850 kütteseadet. Maksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot, mida hüvitatakse hinnamudeli alusel.

  Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtlus ja Innovatsiooni sihtasutus, andes vooru avamisest eraldi teada vähemalt 10 tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust, sh veebilehel www.Kredex.ee
  Info taotlemise tingimuste kohta – kredex.ee/et/vaikeelamute-kutteseadme-uuendamise-toetus ning eramu@kredex.ee

  Allikas: Kliimaministeerium

  Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie müügiesinduste poole Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis.