Puun kosteuspitoisuuden tärkeydestä

Talven lähestyessä riippuvuutemme puukattiloista ja -uuneista kasvaa, minkä vuoksi on tärkeää käyttää lämmitysmateriaalia, joka on sekä tehokas että ympäristöystävällinen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä polttaa korkealaatuista puuta, jonka kosteuspitoisuus on alhainen. Informoidaksemme savenvalaajia, jälleenmyyjiä ja asiakkaita puun kosteuspitoisuuden merkityksestä ja sen vaikutuksesta laitteiden tehokkuuteen olemme koonneet oleelliset tiedot erilaisten lämmitysmateriaalien kosteuspitoisuudesta.

Mikä on kosteuspitoisuus?

Kosteuspitoisuus on yksi keskeisistä lämmityspuun luokittelussa käytetyistä parametreistä, koska se vaikuttaa suoraan puun lämpöarvoon. Se määritellään puukappaleessa olevan veden suhteena itse puun painoon. Koska vesi ei pala, mitä korkeampi puun kosteuspitoisuus on, sitä haastavampaa on polttaa tehokkaasti. Siksi kosteuspitoisuus on kriittinen tekijä arvioitaessa puun laatua ja soveltuvuutta erilaisiin lämmityssovelluksiin.

Miten kosteuspitoisuus vaikuttaa palamiseen ja lämmityksen tehokkuuteen?

Kosteus vaikuttaa merkittävästi palamiseen ja lämmitystehokkuuteen. Kun poltetaan korkeakosteaa puuta, puussa oleva vesi on ensin haihdutettava. Tämä prosessi kuluttaa energiaa ja vähentää palamisen aikana vapautuvan lämpöenergian määrää. Seurauksena on, että lämmityslaitteet, joita ei ole erityisesti suunniteltu märän puun polttamiseen, voivat kestää kauemmin lämmetä eivätkä välttämättä saavuta nimellistehoaan ollenkaan. Lisäksi märän puun polttamisesta syntyvä lämpö menee pääosin hukkaan, koska se haihtuu kuumaksi höyryksi, mikä tekee siitä tehottoman kodin lämmitystarkoituksiin. Puun käyttö, jonka kosteuspitoisuus ei ole riittävän alhainen palamisen aikana, voi johtaa vääntymiseen, liialliseen savuun ja nokipäästöihin. Lisäksi kostean puun polttaminen ilman valvontaa voi aiheuttaa savupiippupalot ja vaatia savupiipun tiheämpää puhdistusta.

Optimaalisen lämmitystehokkuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää puuta, jonka kosteuspitoisuus on alle 20 %. Tällainen puu on yli 2 kertaa tehokkaampi kuin puu, jonka kosteuspitoisuus on 45 %. Kosteustason aleneessa puun lämmitystehokkuus kasvaa, mikä johtaa pidempään ja tehokkaampaan palamiseen. Tämä tarkoittaa, että saman lämpömäärän tuottamiseen tarvitaan vähemmän lämmitysmateriaalia.

Mikä on ihanteellinen kosteustaso lämmittimelleni?

Ihanteellinen kosteustaso lämmittimellesi riippuu käyttämäsi lämmityslaitteen tyypistä. Tärkeää on huomioida lämmitysmateriaalin kosteus, johon vaikuttavat mm. puulaji, puun koko ja varastointiolosuhteet. Juuri hakattujen puiden kosteusaste on tyypillisesti 45-60 %, mutta luonnollisella varastoinnilla se voidaan laskea 25 %:iin 6-18 kuukaudessa. Puun asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi on parasta pitää se peitettynä hyvin ilmastoidussa tilassa. Erilaiset lämmityslaitteet vaativat vaihtelevan puun kosteustason tehokkaan palamisen varmistamiseksi. Teollisuuslaitteet ja kattilat voivat käsitellä materiaaleja, joiden kosteus on jopa 45 %. Kotitalouksien uuneissa ja takoissa on kuitenkin suositeltavaa pitää puun kosteus alle 20 % optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Siksi lämmittimesi sopiva kosteustaso riippuu sen tyypistä; teollisuuslaitteisiin jopa 45 % on hyväksyttävä, kun taas kotitalouksien uuneissa ja takoissa sen tulisi pysyä alle 20 %. Oikein maustettu puu, jonka kosteuspitoisuus on pienempi, tuottaa yleensä paremman lämmöntuoton ja tehokkuuden.

Vinkkejä puun parhaaseen säilytykseen.

Leikkaa materiaali sopivan kokoiseksi ennen kuivaamista. Kuivua asettamalla puut aurinkoiseen paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto 1-2 kesäksi, jotta ne eivät ole alttiina sateelle tai lumelle. Pinoa puut aikaisin keväällä käytettäväksi seuraavana talvena. Suuret halkeamat ja helposti poistettava lastut ovat merkkejä siitä, että puu on kuivunut hyvin.